Oahpes máidnasat mánáide

Ádji – Máinnasteapmi-skáhppui leat čohkkejuvvon 28 oahpes sámi máidnasa čáppa ivdnás govaiguin.


Juohke máidnasii leat evttohuvvon iešguđet doaimmat maid bokte lea vuogas oahpásmuvvat máidnasiidda.

Máinnasteami bokte mii inspireret mánáid stoahkat, drámatiseret, lávlut ja juoigat máinnaselliid ja ieža improviseret fearániid ja luđiid.

Fievrrit mánnái min máinnastanárbevieru!

0071 kort 30071 kort 60071 kort 100071 kort 11

Oktavuohta