Realfagsord på samisk og norsk

Realfags­termer er en applika­sjon som inne­holder ord innen­for real­fag både på norsk og samisk. Dette er et hjelpe­middel som fremmer bruken av samisk som fag­språk både i under­vis­ningen og ellers. Også språk­arbeidere, tolker og de som holder på å lære seg samisk, har nytte av den.

Apple App Store
Google Play

Les mer …

Geađgeloddi («Steinfuglen»)

I denne novelle­samlingen svinger forfatter Risten Sokki seg gjennom novellene fra Pil og bue til Same­tinget, hun spiler ulve­skinnet fast i veggen, knuser stein­fuglen, forbarmer seg over et høst­barn og for­banner de jævla adjek­tivene. Deretter besøker hun fisker­mannens datter og flyr igjen høyt opp under Aurora Borealis, før hun lar seg falle ned og lander på roten av Gassa­njárga, der hun undrer seg over pakken som Post-Hans leverer og drømmer om Álle­geađgi.

Les mer …

Den storslåtte elgjakta som aldri tar slutt

Sámi almmi máidnasat («Fortellinger om den samiske himmelen») inneholder ei lita bok og spillkort om stjernehimmelen og dens fenomener. Jakta på den store elgen er hovedfortellingen i boka. Med boka og kortene ønsker vi å gjøre folk kjent med denne stjernehimmelen, for den er helt ulik fra andre folkeslag rundt oss. Boka inneholder opplysninger og fortellinger om den samiske stjerne­himmelen, og gjennom spill­kortene lærer man navn og fenomener på samisk. Kort­spillet gjør folk kjent med den samiske stjerne­himmelen på en fornøyelig måte, nemlig gjennom tradi­sjonelt kort­spill.

Les mer …

En søvndyssende bok for barn

Kalle Kanin er trøtt, men får ikke sove. Da går mamma og Kalle til Onkel Gjesp for å få hjelp. Han kan nemlig få alle til å sove!

Les mer …

Lieđđi Sámecus
(Jeg, blomsten Sámecus)

Ny novellebok for voksne.

Kirste Paltto har igjen gløttet i sin skattekiste av samisk mytologi, myter og fortellinger, og hun har brukt denne kunnskapen i novellene for voksne.

I sine 8 noveller for voksne, har forfatter Kirste Paltto ulike samfunnsspørsmål som tema.

Les mer …

Karen Anne Buljo er nominert til Nordisk Råds barne- og ungdoms litteraturpris 2019

Šiellaspeajal (Ikonene i speilet) er nominert til prisen for beste barne- og ungdomsbok i 2019.

Inga Ravna Eira

Foto: Marie Louise Somby, Árvu

Forfatter Karen Anne Buljo viser sine mangfoldige kunstneriske evner gjennom mytiske dikt der hun beskriver mytiske vesener med elementer fra bl.a. sjamanismen. Gjennom diktene sine ærer og akter forfatteren sine områder og folk, og hun beskriver også ulike sider ved kjærligheten i diktene sine. Forfatteren skriver også eksistensielle dikt der hun beskriver menneskets ulike sider. Forfatteren leker med ord og alitterasjoner i diktene sine.

Les mer …

Inga Ravna Eira er nominert til Nordisk Råds litteraturpris 2019

Ii dát leat dat eana

Ii dát leat dat eana (Dette er ikke den jorda) er nominert til prisen for beste bok for voksne i 2019.

Inga Ravna Eira

Foto: Michal Aase / Davvi Girji

Inga Ravna Eiras diktfortelling om gudinnen Uksáhkká sine fortvilte rop til Solens, eller jordas barn, som ikke lenger hører henne. Hun har kommet opp til en jord som hun ikke kjenner igjen, slik den en gang var.

Les mer …

Kontakt