#giellaspáiddar 1 digital bok

Den digi­tale boka#giellaspáiddar 1 er et lære­mid­del for elever på Vg1 med nord­samisk som første­språk.

Fag­inn­holdet og eksem­pel­tekst­ene er lest inn som lyd­fil, og boka har også til­leggs­res­sur­ser.

Boka er i tråd med lærep­lanen Fagfornyelsen 2020 og pas­ser både for studie­for­bered­ende og yrkes­fag­lige utdan­nings­pro­gram­mer.

Les mer …

Helter og skurker i Sápmi

Romanen Suoládeapmi skild­rer en kamp mel­lom det gode og det onde på en måte en sjel­den ser i vok­sen­lit­tera­turen.

Les mer …

Čále fal!
(Kom igjen, skriv!)

200 ideer, tips og begynn­elser til deg som liker, elsker eller bare har lyst til å prøve å skrive!

Les mer …

Johkafanas-plakat

I for­bind­else med sam­isk språk­uke har Davvi Girji laget Johkafanas-pla­kat­en.

Plakaten Johkafanas kan man henge på veg­gen og sam­tid­ig lære elve­båt­ter­mi­no­lo­gi.

Les mer …

Čoalkkehii uksii!

(Det banket på døra!)

Sárá, Sunná, Ovllá og Jánoš lå og sov da det plutselig banket på døra. De hørte at det var folk utenfor. En politimann sto utenfor og ba om at noen av barna skulle gå og sjekke om det var fremmede personer i kjelleren deres. Sunná og Jánoš gikk ned. Sunná tok med seg en klubbe, men det var ingen der.

Les mer …

Gi barna en lærerik og morsom sommeropplevelse

Forskerfabrikken – Energimysteriet

Vi er stolt støtte­spiller av Forskerfabrikkens Sommerlab som arran­ge­res over fem dager i sommer­ferien.

Les mer …

Verdens bokdag – sett av tid til e-bøker

Máilmmi girjebeaivi 23.04.2021

Bokdagen markeres den 23. april hvert år. Davvi Girji har utgitt mange e-bøker som du kan finne i nettbokhandelen og det kommer stadig flere til etter hvert. Du kan også forhøre deg om e-bøker hos ditt bibliotek.

Les mer …

Kirste Paltto og Laila Labba (ill.) er nominert til Nordisk Råds barne- og ungdomslitteraturpris 2021

Girječálli Kirste Paltto
Forfatter Kirste Paltto
Foto: Kimmo Pallari, Roifoto
Sárgu Laila Labba
Illustratør Laila Labba
Foto: June Bjørnback

Jođašeaddji násti er nominert til Nordisk Råds barne- og ungdoms litteraturpris 2021.

Nå har Kirste Paltto skrevet en ny bok om en ny underlig reise der Ritni ja Urbán snart får bli med den reisende stjernen langt avgårde, helt til universet, der det bor et troll med fire hoder og en måne-fisle.

Laila Labba har ilustrert boka.

Les mer …

Kontakt