Hvordan Kolasamene brukte vekstene som mat og medisin

Dette er en tema­bok om hvor­dan samene på Kola­halv­øya har høstet og frem­deles høster vekster som mat, medisin og annet.

Les mer …

Karen Anne Buljo er nominert til Nordisk Råds barne- og ungdoms litteraturpris 2020

Guovssu guovssahas

Guovssu guovssahas («Nordlysets farger») er nominert til prisen for beste barne- og ungdomsbok i 2019.

Guovssu guovssahas («Nordlysets farger») er en spennende samisk mytologisk fortelling om «det farlige lyset».

Sámi Siida familien består av far, mor, storebror Joret, søster Risten og lillebror Guovssu. En kveld da barna skulle legge seg, måtte begge foreldrene kjøre til reinflokken. Barna skulle sove alene og de eldste fikk formaninger om at de ikke fikk lov å slippe inn noen.

Les mer …

Ingá Elin Marakatt debuterer med ungdomsromanen Sáve Sápmi

Vi blir vi kjent med 12-årige Sáve og Nils som bor i Ađevuopmi. Her møtes samisk tradisjonell levemåte med den moderne. Plutselig forandres alt i den lille bygda når mor mister jobben. Jerven herjer i reinflokken og det snør mere enn vanlig. Hvordan skal reinen overleve vinteren? Sáves mor Ellen Marizza har begynt å blogge, og snart tar sosiale medier all hennes tid. Sáve vil at alt skal bli slik som det var, men alt blir bare verre.

Les mer …

Spenningsroman for ungdom

Møt William Wenton – verdens beste kodeknekker. Han bare vet det ikke ennå …

Les mer …

Godt nytt leseår!

Hvilke lesemål har du for det nye året?

Hva med disse to bøkene?

Eller så finnes det mange alternativer i vår nettbutikk.

En ny søvndyssende bok for barn

Elle Ele­fanten går igjen­nom den magiske skogen som leder til søvn. På veien til sove­plassen møter hun ulike even­tyr­fi­gurer.

Les mer …

Kontakt