Nohkkadahtti girji mánáid várás

Kalle Kaniidna lea váiban, muhto nahkárat eai rohtte. Dalle mannaba eadni ja Kalle Gávas-eagi lusa oažžut veahki. Son oainnat máhttá buohkaid nohkkadit!


Váhnemat leat álelassii geahčča­lad­dan vaikko makkár vugiid nohkka­dit máná. Ruoŧa čálli Carl-Johan Forssén Ehrlin lea čállán ultimáta nohkkadan­muita­lusa Kaniinnaš mii nu háliidii nohkkat mii gal nohkkada máná. Teavsttas leat psyko­loga­laš teknihkat mat galget veahke­hit máná ribahit nohkkat jođá­neappot ja oađđit buore­but ihkku, nugo loga­dettiin deattu­hit sániid ja cealka­giid, gáva­stallat ja dadjat máná nama.

Oktavuohta